Országos
                          Terrier Klub

Klubkiállítás

For the English language scroll down

Az MKSZ ORSZÁGOS TERRIER KLUB  2015. május .10-én  (vasárnap ) Budapest, Népliget Strázsa kutyakiképző iskola területén

CAC kutyakiállítást rendez minden FCI által elismert kutyafajta részére.

A kiállításon a CAC címen kívül  a KLUBGYŐZTES ,-FIATAL KLUBGYŐZTES, VETERÁN KLUBGYŐZTES cím az alábbi fajtákra kerül kiadásra.

 • FCI II. fajtacsoportból  Schnauzer és Pincher,  Berni Pásztorkutya, Francia pásztorkutyák (FCI I-II)
 • FCI III. fajtacsoportból az ÖSSZES TERRIER
 • FCI V.fajtacsoportból az összes fajta
 • FCI X. (kivéve magyar agár)

Az FCI által el nem ismert fajtáknál  a CAC és KLUBGYŐZTES címen kívül kiadásra kerül nemenként a BÉBI-, KÖLYÖK-, FIATAL-, FELNŐTT-, VETERÁN-, VILÁGGYŐZTES- cím

El nem ismert fajták :

 • Harlequin és Party Uszkár ( FCI által el nem ismert többszínű)
 • Biewer Biró Goldust , Merle stb Yorkshíre Terrier (FCI által el nem ismert többszínű)
 • Amerikai Bulldog (Bully és Standard változat)
 • Amerikai Bully ( minden változat )
 • Egyéb el nem ismert fajták, illetve el nem ismert színváltozatok pl. fehér Boxer

HOBBY kategóriába nevezhetők azok az FCI által elismert és FCI által el nem ismert fajták , melyek a fajta jellegnek megfelelnek , de törzskönyv nélküliek , vagy ivartalanított, vagy más okból  a  normál kategóriákban nem indíthatók. 

A kiállításon FAJTANÉLKÜLI egyedek  is indulhatnak külön kategóriában. Nevezési feltételek megtekinthetők: http://mksz1987.freeweb.hu/

A nevezési díjat az alábbi bankszámlára kérjük befizetni!
OTP Bank 11712004-20234131, számlatulajdonos : Országos Terrier Klub
Our IBAN code is: HU46 1171 2004 2023 4131 0000 0000
Our Swift code is: OTPVHUHB

Első nevezési határidő: 2015 április 10.

Második nevezési határidő : 2015 április 30.

A nevezésnek a 2. nevezési határidő napjáig be kell érkeznie . A nevezési határidő után érkezett nevezések  pótlapra kerülnek.

Nevezési díj: (MKSZ , illetve MEOESZ szervezeti tagoknak )

  I. határidő II. határidő
Első kutya 4 000,- Ft. 5 000,- Ft.
Többi kutya 3 500,- Ft. 4 500,- Ft.
Veterán, bébi, kölyök 2 500,- Ft. 5 000,- Ft.


Nem tagoknak a fenti összeg kétszerese.

Fajta nélküli és hobbi kategóriájú kutyák az I. határidőben 25%-os díjkedvezménnyel nevezhetők .
Magyar fajták az I. határidőben 50%-os díjkedvezménnyel nevezhetők (több kutya nevezése esetén is az alapdíj 50%-a fizetendő).


Több kutya nevezésekor a kedvezménnyel nevezhető kutya nem vehető figyelembe első kutyaként.

A KEDVEZMÉNYEK MINDEN ESETBEN AZ ALAPDÍJBÓL SZÁMOLANDÓK ÉS KIZÁRÓLAG AZ I. HATÁRIDŐBEN BEÉRKEZŐ NEVEZÉSEKRE VONATKOZNAK. II. HATÁRIDŐBEN KIZÁRÓLAG AZ ÁLTALÁNOS DÍJTÉTEL MEGFIZETÉSÉVEL LEHET NEVEZNI.
FIGYELEM: A nevezési díjat akkor is be kell fizetni, ha a kutyát a kiállító nem vezeti fel. Nevezést visszavonni a nevezési határidő lejártáig lehet. Nevezési díjat nem térítünk vissza. A nevezéssel a tulajdonos hozzájárult az abban foglalt adatai közzétételéhez.

Nevezési cím: Országos Terrier Klub 1245 Budapest Pf.: 1151
E-mail nevezés: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
ONLINE NEVEZÉSI FELÜLETÜNK: http://www.terrierklub.hu/
HONLAPUNK:  http://www.otkweb1.extra.hu/
FACEBOOK oldal: https://www.facebook.com/OrszagosTerrierKlub?fref=ts
Érdeklődés és nevezéshez segítségkérés : Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 06.309.497280 , 06.30.6966795

Nevezési visszaigazolást mindenkinek küldünk, aki e-mail címét megadja annak e-mail útján. Ez tartalmazni fogja az érkezés időpntját és a bírálatok kezdetének időpontját is.

Papír alapú nevezéshez bármilyen nevezési lap megfelel, de kérjük feltüntetni a telefon és az e-mail elérhetőségeket. Minden nevezés mellé kérjük mellékelni: a származási lap másolatát, a munka és champion bizonyítvány másolatát, tagsági igazolvány másolatát , befizetési igazolás másolatát.
Kérjük a kiállítókat, hogy a befizetés minden alkalommal a tulajdonos neve alatt történjen. Belépéskor a kutyák oltási bizonyítványát, valamint a befizetési bizonylat eredeti példányát fel kell mutatni. A kutyák által okozott, minden néven nevezendő kárért a tulajdonos tartozik felelősséggel.
A nevezési lap beküldésével a kiállító felhatalmazza a rendezőt, hogy a katalógusban az itt feltüntetett adatokat szerepeltesse. Aki e-mail címet adott és nem szeretné, ha további értesítéseket, vagy hírlevelet kapna, az feltétlenül jelezze, hogy e-mail címe semmilyen nyilvántartásba nem vehető fel.

Tervezett bírói lista

FCI I. magyar fajták Haas Gábor többi Vladimir Zizakov
FCI II. Haas Gábor Rottweiller , a többi Vladimir Zizakov
FCI III. Sanja M. Bognic
FCI IV. Sanja M. Bognic
FCI V. Vladimir Zizakov
FCI VI. Dr.Pozsonyi Anikó
FCI VII. Vladimir Zizakov
FCI VIII. Dr.Pozsonyi Anikó
FCI IX. Dr.Pozsonyi Anikó
FCI X. Dr.Pozsonyi Anikó

El nem ismert:
Amerikai Bulldog: Vladimir Zizakov
Többi : Sanja M. Bognic
Fajtanélküli :Haas Gábor

 

2. verzió, amennyiben a külföldi bírók nem érkeznek meg
 

Vezetőbíró: Dr. Pozsonyi Anikó

Körbeosztás

I. fajta csoport: Haas Gábor

magyar fajták, egyéb fajták : Tátrai Péter

II. fajtacsoport:

Pincher Schnauzer ,

Német dog: dr. Pozsonyi Anikó

Rottweiler, Berni pásztorkutya: Haas Gábor

Egyéb fajták: Horváth Imre

III. fajtacsoport Horváth Imre

kivéve: Jack Russel terrier,

Foxterrier, Bedlingotn terrier: dr. Pozsonyi Anikó

és bull típusú terrierek: Haas Gábor

IV. fajtacsoport Horváth Imre

V. fajtacsoport dr. Pozsonyi Anikó

VI.fajtacsoport Tátrai Péter

VII. fajtacsoport Horváth Imre

VIII. fajtacsoport dr. Pozsonyi Anikó

IX. fcs Horváth József

X.fcs Dr. Pozsonyi Anikó

Hobbi kutyák: Tátrai Péter

Fajta nélküli kutyák: Tátrai Péter

El nem ismert fajták:

amerikai bulldog,

bull tÍpusú el nem ismert fajták: Haas Gábor

egyéb el nem ismert fajták: dr.Pozsonyi Anikó

Keverék kutyák: Haas Gábor

Óvási bizottság: Dr. Pozsonyi Anikó,

Tátrai Péter, Horváth József

 

A bíróváltozás jogát fenntartjuk.

Vezetőbíró: Dr.Pozsonyi Anikó
Óvási bizottság: Dr.Pozsonyi Anikó, Haas Gábor, Sanja M. Bognic Póttag: Vladimir Zizakov

 

Óvási bizottság: Dr. Pozsonyi Anikó,

Tátrai Péter, Horváth József

 

A bíróváltozás jogát fenntartjuk.

Vezetőbíró: Dr.Pozsonyi Anikó
Óvási bizottság: Dr.Pozsonyi Anikó, Haas Gábor, Sanja M. Bognic Póttag: Vladimir Zizakov

Jó szórakozást és sikeres versenyzést kívánunk: OTK vezetőségEnglish

FIRST ENTRY DEADLINE 10 th of April

Club exhibition

The MKSZ (Association of Hungarian Dog Owners) National Terrier Club on the 10th of May 2015 Budapest, Népliget Strázsa dog trainer school’s area has club exhibition.

CAC dog show for all FCI acknowledged dog race

On the dog show beside CAC titles club winner, young club winner veteran club winner awards/titles are also given

FCI II. kind group Schnauzer and Pincher. Bern Sheppard, French Sheppard (FCI I-II)
FCI III. kind group all kinds of Terriers
FCI V. kind group all kinds of species/race/pedigree
FCI X. (except Hungarian greyhound)

All the other races that are not acknowledged by the FCI, beside CAC and Club winner award, are rewarded baby, kid, young, adult, veteran and world cup winner titles.

NOT acknowledged species:

• Harlequin and Party poodle (not acknowledged the multi color)
• Biewer Goldust, Merle etc Yorkshire Terrier (not acknowledged the multi color)
• American Bulldog ( Bully and Standard variation)
• American Bully (all kind of variations)
• Other not acknowledged species, respectively color variations ex: white Boxer

On the hobby category can enter for competition those who are acknowledged or not by FCI, but the specie aspects correspond, without pedigree registration, spayed or other causes exclude them to enter the competition.
On the dog show non-breed ones can enter the competition. The entering terms are to be find on the MKSZ (Association of Hungarian Dog Owners) web site.

The entering fee must be paid on the bank accounts listed!
OTP Bank 11712004-20234131, account owner : Országos Terrier Klub
Our IBAN code is: HU46 1171 2004 2023 4131 0000 0000
Our Swift code is: OTPVHUHB
First entry deadline: 10th of April 2015
Second entry deadline: 30th of April 2015
The entries should be entered/put in at the second entry deadline. After deadline received entries will be put on supplementary sheets/cards.

Entry fees: (for MKSZ and MEOESZ members)
First and second deadline
First dog: 4000 huf 5000 huf
All the other dogs: 3500 huf 4500 huf
Veteran and baby dogs: 2500 huf 5000 huf

FOR ALL NON-MEMBERS THE FEE IS THE DOUBLE OF THOSE ABOVE

Non-breed dogs have 25% discount on the first entry deadline
Hungarian breed dogs 50% discount on the first entry deadline

On many dogs entries the discount can not be used for the first dog only

THE DISCOUNTS ARE TAKEN FROM THE BASIC FEE AND ONLY REFERS FOR THE FIRST ENTRY DEADLINE
FOR THE SECOND ENTRIES THE BASIC FEE IS COUNTED

ATTENTION
The entry fee must be paid even if the competitor does not walk the dog in.

The entries can be called back only until the entries deadline. With the entries the competitor agrees that dates can be published.

Everyone gets a confirmation on the given e-mail address. It will contain the arrival time and the start of judging time.

For the paper based entries any kind of entry forms are accepted.

Fort the entries please send attached the following: phone number, e-mail address, the copy birth certificate, work and champion copy certificate, membership copy certificate and the pay in evidence copy.

Exhibitors are asked to at have the owners name on all pay evidences.

At entering the show please have the vaccine certificate and the payment certificate in original.

For all the damages caused by the dog(s) the owner is responsible.

With the entry forms sent in the exhibitor accepts that these data are to be written in the catalogue.

Who does not want to get any notification or newsletter please let us know on the entry form!

Planned referee list:

FCI I. hungarian species Haas Gábor others Vladimir Zizakov
FCI II. Haas Gábor Rottweiller , othersVladimir Zizakov
FCI III. Sanja M. Bognic
FCI IV. Sanja M. Bognic
FCI V. Vladimir Zizakov
FCI VI. Dr.Pozsonyi Anikó
FCI VII. Vladimir Zizakov
FCI VIII. Dr.Pozsonyi Anikó
FCI IX. Dr.Pozsonyi Anikó
FCI X. Dr.Pozsonyi Anikó

Disclaimed species:

American Bulldog: Vladimir Zizakov
Other : Sanja M. Bognic
Non-breed :Haas Gábor

 

2. verzió, amennyiben a külföldi bírók nem érkeznek meg:
 

Vezetőbíró: Dr. Pozsonyi Anikó

Körbeosztás

I. fajta csoport: Haas Gábor

magyar fajták, egyéb fajták : Tátrai Péter

II. fajtacsoport:

Pincher Schnauzer ,

Német dog: dr. Pozsonyi Anikó

Rottweiler, Berni pásztorkutya: Haas Gábor

Egyéb fajták: Horváth Imre

III. fajtacsoport Horváth Imre

kivéve: Jack Russel terrier,

Foxterrier, Bedlingotn terrier: dr. Pozsonyi Anikó

és bull típusú terrierek: Haas Gábor

IV. fajtacsoport Horváth Imre

V. fajtacsoport dr. Pozsonyi Anikó

VI.fajtacsoport Tátrai Péter

VII. fajtacsoport Horváth Imre

VIII. fajtacsoport dr. Pozsonyi Anikó

IX. fcs Horváth József

X.fcs Dr. Pozsonyi Anikó

Hobbi kutyák: Tátrai Péter

Fajta nélküli kutyák: Tátrai Péter

El nem ismert fajták:

amerikai bulldog,

bull tÍpusú el nem ismert fajták: Haas Gábor

egyéb el nem ismert fajták: dr.Pozsonyi Anikó

Keverék kutyák: Haas Gábor

 

The change of referees may occur!

Leading referee: Dr.Pozsonyi Anikó
Protest committee: Dr.Pozsonyi Anikó, Haas Gábor, Sanja M. Bognic
Alternate member: Vladimir Zizakov

Óvási bizottság: Dr. Pozsonyi Anikó,

Tátrai Péter, Horváth József

We wish good luck and successful competition!
OTK management