Tisztelt Sporttársak!

 

Az Országos Terrier Klub 2015. május 10.-én tartandó KUTYAKIÁLLÍTÁSRA már működik az online nevezési rendszerünk.

 

Itt található: http://www.terrierklub.hu/

 

Akinek problémája van ezen az e-mail címen keressen meg.

 

Arra mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló  2011. évi CLXI http://viagraspills.com/..../. Törvény  6. §  szerint a bíróság határozata mindenkire kötelező .

 

Így a MEOESZ , bár azt hirdeti a honlapján , hogy nem teljesíti az MKSZ-el kötött szerződést , ez nem változtat a tényen, hogy  a PKKB előtt pert vesztett és azon sem, hogy a pacta sund servanda elve alapján a szerződést mindenki annak tartalma szerint köteles teljesíteni.

A bírósági szerződés módosítás szigorú szabályokhoz van kötve. A Ptk 6.192(2) alapján „ A bíróság a szerződést az általa meghatározott időponttól, legkorábban a szerződésmódosításra irányuló igény bíróság előtti érvényesítésének időpontjától kezdődően úgy módosíthatja, hogy a körülmények megváltozása miatt egyik fél lényeges jogi érdeke se sérüljön.”

Ennélfogva valószínűsíthető, hogy a MEOESZ keresete-aminek lényege az MKSZ és szervezetei FCI körből történő kitaszítása – további pereskedés esetén sem érvényesíthető.

Viszont jogállamban megvannak azok a törvényes eszközök  amivel a jogalanyokat a törvények és a bírósági ítéletek tiszteletben tartására lehet kötelezni.

 

Az MKSZ és tagszervezetei –így az OTK- továbbra is a MEOE és MKSZ szerződésben leírtakhoz tartja magát, így jelen kiállítása megrendezése során is a korábban is alkalmazott szabályokhoz tartja magát.