2016 SZEPTEMBER 23-tól ÚJRAINDUL AZ FCI ÁLTAL EL NEM ISMERT EBFAJTÁK TÖRZSKÖNYVEZÉSE és
AZ FCI ÁLTAL ELISMERT EBFAJTÁK-KIVÉVE MAGYAR FAJTÁK-GENETIKAI NYILVÁNTARTÁSA (KLUBTÖRZSKÖNYVEZÉS) .

I.

1.

Az OTK  az FCI által el nem ismert ebfajták törzskönyvezését az alábbi feltételekkel végzi:

NÉGY GENERÁCIÓS SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS  amennyiben a tulajdonos ennyi generációs leszármazást igazol.

Első határidő: az alom négy hónapos és 1 napos koráig

OTK tagoknak                                                   NEM tagoknak

6500 Ft/kölyök                                                    13.000 Ft/kölyök

Második határidő: Négy hónapos és 1 napos kortól, hat hónapos korig.

OTK tagoknak                                                   NEM tagoknak

8000 Ft/kölyök                                                     16.000 Ft/kölyök .

Harmadik határidő: Hat hónapos kortól 12 hónapos korig

OTK tagoknak                                                   NEM tagoknak

12000 Ft/kölyök                                                   20.000 Ft./kölyök  

Ezt követően  akár teljes alom törzskönyvezésekor , akár az alom kimaradt , utólag mégis törzskönyvezni kívánt egyede vonatkozásában.

OTK tagoknak                                                   NEM tagoknak

20.000 Ft. /kutya                                                 40.000 Ft/kutya

 

 

2.

B” törzskönyvezés

 

A fajtajellegnek megfelelő törzskönyv nélküli egyedeket-amennyiben a tenyésztő nem kívánja számukra a származási lapot kiváltani - egy éves koruktól „B” törzskönyvezzük.

B” TÖRZSKÖNYVEZÉS FELTÉTELE:  speciális” bírálaton való részvétel és „fajtajellegnek nagyon jól, vagy kiválóan megfelelt” minősítés. A „B” törzskönyvre bírálatot a tenyésszemléinken végezzük.

B” törzskönyv díja:

OTK tagoknak                                                   NEM tagoknak

 15.000 Ft.                                                         30.000 Ft.

 

3.

Egyéb szolgáltatások

Tulajdonjog átírás: (matrica küldéssel)

OTK tagoknak                                                   NEM tagoknak

1000 Ft.                                                             2000 Ft.

Tulajdonjog átírás: (származási lap cserével )

6500 Ft.                                                             13.000 Ft.

Származási lap csere egyéb okból

6500 Ft                                                              13.000 Ft.

Honosítás: (külföldön született kutya honosított regisztrálása)

2000 Ft.                                                              4000 Ft

Kennelnév regisztrálás:

1000 Ft.                                                             2000 Ft

Tenyésszemle:

4000 Ft                                                              8000 Ft.

B” törzskönyvezéshez szükséges speciális bírálat díja

4000 Ft.                                                            8000 Ft.

Ajánlott levélben történő megküldés igény szerint, a mindenkori postai díj szerint, vagy utánvéttel.

4.

tagdíj

Tagdíj: (törzskönyvezési szolgáltatás igénybe vételével: )

Magyarországi lakcímmel rendelkezőknek:

4000 Ft   (Évgyőztes versenyen részvétel esetén 9000 Ft. )

Külföldi lakcímmel rendelkezőknek:

12.000 Ft.

 

A fenti díjak 15 munkanapon belül elvégzett  szolgáltatásra vonatkoznak.

 

A ki 15 munkanapnál rövidebb időn belül kér ügyintézést, ha 3 napon belül(EXPRESSZ) kéri a származási lapokat , vagy egyéb szolgáltatást , ezt 100%-os felárral teheti, ha 5 munkanapon belül kéri akkor 50%-os felárat kell fizetnie a fenti kategóriák szerinti szolgáltatási díjakhoz  képest. Ennek feltétele, hogy a kérelmező minden dokumentumot hibátlanul mellékeljen.

5.

KEDVEZMÉNYEK

a)

Pótlólagos alombejelentés :2016 szeptember 23-ról   2017 március 23.-ig

Aki azért nem törzskönyveztetett 2013 október 01-től, a törvény módosításáig azaz 2016 március 17.-ig , mert nem volt rá módja, rendkívüli kedvezményként a módosítás hatályba lépésétől számított hat hónapon belül első határidős díjszabással nyújthatja be az alombejelentőt és gondoskodunk arról is, hogy a szülők ez időn belül kedvezményre jogosító tenyésszemlén vehessenek részt.


Árkedvezmények: (csak az első határidőben hiánytalanul benyújtott alombejelentés esetén és csak OTK tagoknak  )

 1) Amennyiben a szülők részt vesznek az Országos Terrier Klub tenyésszemléjén és elvégeztetik a fajtára szükséges egészségügyi szűréseket :

az első határidős árból ( 6500/ft. ) kölykönként 500 Ft. kedvezményt kapnak.

2 ) Amennyiben az egyik szülő OTK Championátussal rendelkezik az további 250 Ft  kedvezmény, 3) Amennyiben mindkét szülő OTK Champion a kedvezmény 500 Ft.

6

A törzskönyvezés menete :

A tenyésztő benyújtja az alombejelentőt , a fedezési igazolást , a kutya szülei származási igazolásának fénymásolatát, a chipregisztráció lapot , az egészségügyi szűrések, tenyésszemle, kiállítási eredmények championátusok, és a befizetés igazolását .

Amennyiben még nincs kennelneve , akkor három kennelnevet, amiből a klub a sorrendben az elsőt fogja választani, kivéve, ha olyan, vagy összetéveszthető már létezik.

Az anyakutyát-ha nem az OTK törzskönyvezte- az egyesületben regisztrálni kell azaz kapnia kell honosítási számot.

Ezt vagy megküldi az Országos Terrier Klub 1245 Budapest, Pf.: 1151 címre, vagy a bakonyig@t-online.hu e-mail címre.

Az apa és az anya tulajdonjogát igazolni kell annak aki az alombejelentőt és a fedeztetési lapot aláírja.

FIGYELEM: A törzskönyvezés során a bizalmi elv érvényesül, igyekszünk minden kutyát törzskönyvezni, ami megfelel a fajtajellegnek és egészséges. Arra már most felhívjuk a figyelmet, hogy aki hamis adatokkal kér törzskönyvezést és ez kiderül, kizárja magát a törzskönyvezésből.

A benyújtott dokumentumokról a tenyésztőnek egy összesítőt kell készítenie és minden mellékletet szignálnia, így elkerülhetők azok a viták, hogy a tenyésztő minden mellékletet megküldött-e.

Az egyesület a fizetési igazolástól számított  15 munkanapon belül elkészíti a származási lapokat és  sima levélben megküldi  a tenyésztő által megadott címre.

Amennyiben a tenyésztő személyesen kívánja átvenni a papírokat, megbeszélt időpontban teheti.

Amennyiben a tenyésztő eleve  export” származási lapot kér, küldenie kell a vevő nevét és címét is. Amennyiben az eladó már szeretné, ha az új tulajdonos nevét is feltüntessük a származási lapon, akkor egyben küldje meg azt is, annak pontos megjelölésével , hogy melyik kölyökre vonatkozik. (név, chipszám)

Amennyiben az „export „ származási lapot a tenyésztő utólag kéri, akkor az eredeti származási lapot vissza kell küldeni. Export származási lap kiadásának ára azonos az eredeti származási lap árával. Ugyanez a helyzet, bármely okból történő származási lap csere esetén. Amennyiben az egyesület követ el hibát-elírást- a törzskönyvezés során, akkor a csere természetesen díjmentes.

 

A későbbiek során -igény esetén- lesz lehetőség több generációs , vagy díszesebb kivitelű származási lapok készítésére is.

II.


GENETIKAI NYILVÁNTARTÁS KLUBTÖRZSKÖNYV (FCI ÁLTAL ELISMERT EBFAJTÁKNAK)

 

A törvény hatályba lépését követően  bármely civil szervezet jogosult magánokiratként törzskönyvet vezetni, származási lapot kiállítani a magyar kutyafajták kivételével.

Az Országos Terrier Klub alapszabálya engedi genetikai nyilvántartás vezetését, azaz  FCI által nem elismert, de az MKSZ keretén belül minden tagszervezetnél elismert „KLUBTÖRZSKÖNYV„ vezetését.

Ezzel a származási igazolással a tulajdonos jogosult az MKSZ összes rendezvényén „HOBBY” osztályba indulni, a későbbiek során, mikor már jelentős „klubtörzskönyvvel” rendelkező állomány jön létre ezen kutyák  részére megrendezésre kerülhet önálló kategóriaként a  „KLUBTÖRZSKÖNYVVEL RENDELKEZŐ KUTYÁK VERSENYE”  az ezzel járó címekkel és championátusokkal , melyek az MKSZ keretén belül komoly elismerésre tarthatnak számot.

Természetesen az Országos Terrier Klub, nem kiselejtezett , rossz minőségű , vagy beteg szülők utódait akarja valamely „papírhoz” juttatni, nem a szaporítók áruját akarja értékesebbé tenni, hanem azoknak kíván törzskönyvezést biztosítani, akik úgy döntenek nem kívánják, hogy az általuk tenyésztett kutya bekerüljön az FCI körbe, de ugyanakkor garanciát akar nyújtani a vevőnek a kutya fajtatiszta származásával, kapcsolatban.

Ennélfogva a törzskönyvezés feltétele a szülők  OTK tenyésszemlén való részvétele és azon szűrések megléte, amit a fajtát kitenyésztő ország megkövetel.

 

NÉGY GENERÁCIÓS SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS  amennyiben a tulajdonos ennyi generációs leszármazást igazol.

Első határidő: az alom négy hónapos és 1 napos koráig

OTK tagoknak                                                   NEM tagoknak

1500 Ft/kölyök                                                   3.000 Ft/kölyök

Második határidő: Négy hónapos és 1 napos kortól, hat hónapos korig.

OTK tagoknak                                                   NEM tagoknak

2000 Ft/kölyök                                                   4.000 Ft/kölyök .

Harmadik határidő: Hat hónapos kortól 12 hónapos korig

OTK tagoknak                                                   NEM tagoknak

2500 Ft/kölyök                                                   5.000 Ft./kölyök  

Ezt követően  akár teljes alom törzskönyvezésekor , akár az alom kimaradt , utólag mégis törzskönyvezni kívánt egyede vonatkozásában.

OTK tagoknak                                                   NEM tagoknak

3500 Ft. /kutya                                                 7.000 Ft/kutya

2.

B” törzskönyvezés

 

A fajtajellegnek megfelelő törzskönyv nélküli egyedeket-amennyiben a tenyésztő nem kívánja számukra a származási lapot kiváltani - egy éves koruktól „B” törzskönyvezzük.

Talált kutya esetén a tulajdonosnak igazolnia kell, hogy mindent megtett a kutya jogos tulajdonosának felderítésére , az eredménytelen volt és a kutya tulajdonjogát a Ptk 5:54. § [Tulajdonszerzés találással] szabályai szerint megszerezte.

 

B” TÖRZSKÖNYVEZÉS FELTÉTELE:  speciális” bírálaton való részvétel és „fajtajellegnek nagyon jól, vagy kiválóan megfelelt” minősítés. A „B” törzskönyvre bírálatot a tenyésszemléinken végezzük.

B” törzskönyv díja:

OTK tagoknak                                                   NEM tagoknak

 1000 Ft.                                                            2.000 Ft.

 

3.

Egyéb szolgáltatások

Tulajdonjog átírás: (matrica küldéssel)

OTK tagoknak                                                   NEM tagoknak

1000 Ft.                                                             2000 Ft.

Tulajdonjog átírás: (származási lap cserével )

1500 Ft/kölyök                                                   3.000 Ft/kölyök

Származási lap csere egyéb okból

1500 Ft/kölyök                                                   3.000 Ft/kölyök

Honosítás: (külföldön született kutya honosított regisztrálása)

1000 Ft.                                                              2000 Ft

Kennelnév regisztrálás:

1000 Ft.                                                             2000 Ft

Tenyésszemle:

4000 Ft                                                              8000 Ft.

B” törzskönyvezéshez szükséges speciális bírálat díja

4000 Ft.                                                            8000 Ft.

Ajánlott levélben történő megküldés igény szerint, a mindenkori postai díj szerint, vagy utánvéttel.

4.

tagdíj

Tagdíj: (törzskönyvezési szolgáltatás igénybe vételével: )

Magyarországi lakcímmel rendelkezőknek:

4000 Ft  (Évgyőztes versenyen részvétel esetén 9000 Ft. )

Külföldi lakcímmel rendelkezőknek:

12.000 Ft.

 

A fenti díjak 15 munkanapon belül elvégzett  szolgáltatásra vonatkoznak.

 

A ki 15 munkanapnál rövidebb időn belül kér ügyintézést, ha 3 napon belül(EXPRESSZ) kéri a származási lapokat , vagy egyéb szolgáltatást , ezt 100%-os felárral teheti, ha 5 munkanapon belül kéri akkor 50%-os felárat kell fizetnie a fenti kategóriák szerinti szolgáltatási díjakhoz  képest. Ennek feltétele, hogy a kérelmező minden dokumentumot hibátlanul mellékeljen.

5.

KEDVEZMÉNYEK

a)

Pótlólagos alombejelentés :2016 szeptember 23-ról   2017 március 23.-ig

Aki azért nem törzskönyveztetett 2013 október 01-től, a törvény módosításáig azaz 2016 március 17.-ig , mert nem volt rá módja, rendkívüli kedvezményként a módosítás hatályba lépésétől számított hat hónapon belül első határidős díjszabással nyújthatja be az alombejelentőt és gondoskodunk arról is, hogy a szülők ez időn belül kedvezményre jogosító tenyésszemlén vehessenek részt.A törzskönyvezés menete: azonos az el nem ismert fajtáknál leírtakkal.

Az MKSZ-OTK által nyilvántartott kutyák törzskönyvi száma előtt az „MKSZ-OTK regisztációs jel fog szerepelni. A származási lapon szerepelni fog, hogy MKSZ rendezvényeken „HOBBY” , illetve a bevezetést követően  „KLUBTÖRZSKÖNYVES KUTYÁK „ kategóriájában való részvételre jogosít. Azt, hogy mely külföldi FCI-n kívüli szervezet fogadja el ezeket a származási lapokat, az érintett szervezet jogosult eldönteni.