Törzskönyvezés

2016 SZEPTEMBER 23-tól ÚJRAINDUL AZ FCI ÁLTAL EL NEM ISMERT EBFAJTÁK TÖRZSKÖNYVEZÉSE és
AZ FCI ÁLTAL ELISMERT EBFAJTÁK-KIVÉVE MAGYAR FAJTÁK-GENETIKAI NYILVÁNTARTÁSA (KLUBTÖRZSKÖNYVEZÉS) .

 

I.

1.

Az OTK  az FCI által el nem ismert ebfajták törzskönyvezését az alábbi feltételekkel végzi:

NÉGY GENERÁCIÓS SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS  amennyiben a tulajdonos ennyi generációs leszármazást igazol.

Első határidő: az alom négy hónapos és 1 napos koráig

OTK tagoknak 
NEM tagoknak
6500 Ft/kölyök     
13.000 Ft/kölyök

Második határidő: Négy hónapos és 1 napos kortól, hat hónapos korig.

OTK tagoknak 
NEM tagoknak
8000 Ft/kölyök
16.000 Ft/kölyök

Harmadik határidő: Hat hónapos kortól 12 hónapos kori.

OTK tagoknak 
NEM tagoknak
12000 Ft/kölyök  
20.000 Ft./kölyök

 

Ezt követően akár teljes alom törzskönyvezésekor, akár az alom kimaradt, utólag mégis törzskönyvezni kívánt egyede vonatkozásában.

OTK tagoknak 
NEM tagoknak
20.000 Ft. /kutya 
40.000 Ft/kutya

2.

B” törzskönyvezés

 

A fajtajellegnek megfelelő törzskönyv nélküli egyedeket-amennyiben a tenyésztő nem kívánja számukra a származási lapot kiváltani - egy éves koruktól „B” törzskönyvezzük.

B” TÖRZSKÖNYVEZÉS FELTÉTELE:  speciális” bírálaton való részvétel és „fajtajellegnek nagyon jól, vagy kiválóan megfelelt” minősítés. A „B” törzskönyvre bírálatot a tenyésszemléinken végezzük.

B” törzskönyv díja:

OTK tagoknak 
NEM tagoknak
15.000 Ft.  30.000 Ft

3.

Egyéb szolgáltatások

Tulajdonjog átírás: (matrica küldéssel)

OTK tagoknak  NEM tagoknak
1000 Ft.  2000 Ft.
 
 
Tulajdonjog átírás: (származási lap cserével )
 
OTK tagoknak  NEM tagoknak
6500 Ft    13.000 Ft

 

Származási lap csere egyéb okból

OTK tagoknak  NEM tagoknak
6500 Ft    13.000 Ft

 

Honosítás: (külföldön született kutya honosított regisztrálása)

OTK tagoknak  NEM tagoknak
2000 Ft. 4000 Ft

 

Kennelnév regisztrálás:

OTK tagoknak  NEM tagoknak
1000 Ft 2000 Ft

 

Tenyésszemle:

OTK tagoknak  NEM tagoknak
4000 Ft 8000 Ft.

 

„B” törzskönyvezéshez szükséges speciális bírálat díja

OTK tagoknak  NEM tagoknak
4000 Ft 8000 Ft.

Ajánlott levélben történő megküldés igény szerint, a mindenkori postai díj szerint, vagy utánvéttel.

4.

tagdíj

Tagdíj: (törzskönyvezési szolgáltatás igénybe vételével: )

Magyarországi lakcímmel rendelkezőknek:

4000 Ft   (Évgyőztes versenyen részvétel esetén 9000 Ft. )

Külföldi lakcímmel rendelkezőknek:

12.000 Ft.

 

A fenti díjak 15 munkanapon belül elvégzett  szolgáltatásra vonatkoznak.

 

A ki 15 munkanapnál rövidebb időn belül kér ügyintézést, ha 3 napon belül(EXPRESSZ) kéri a származási lapokat , vagy egyéb szolgáltatást , ezt 100%-os felárral teheti, ha 5 munkanapon belül kéri akkor 50%-os felárat kell fizetnie a fenti kategóriák szerinti szolgáltatási díjakhoz  képest. Ennek feltétele, hogy a kérelmező minden dokumentumot hibátlanul mellékeljen.

5.

KEDVEZMÉNYEK

a)

Pótlólagos alombejelentés :2016 szeptember 23-ról   2017 március 23.-ig

Aki azért nem törzskönyveztetett 2013 október 01-től, a törvény módosításáig azaz 2016 március 17.-ig , mert nem volt rá módja, rendkívüli kedvezményként a módosítás hatályba lépésétől számított hat hónapon belül első határidős díjszabással nyújthatja be az alombejelentőt és gondoskodunk arról is, hogy a szülők ez időn belül kedvezményre jogosító tenyésszemlén vehessenek részt.


Árkedvezmények: (csak az első határidőben hiánytalanul benyújtott alombejelentés esetén és csak OTK tagoknak  )

 1) Amennyiben a szülők részt vesznek az Országos Terrier Klub tenyésszemléjén és elvégeztetik a fajtára szükséges egészségügyi szűréseket :

az első határidős árból ( 6500/ft. ) kölykönként 500 Ft. kedvezményt kapnak.

2 ) Amennyiben az egyik szülő OTK Championátussal rendelkezik az további 250 Ft  kedvezmény, 3) Amennyiben mindkét szülő OTK Champion a kedvezmény 500 Ft.

6

A törzskönyvezés menete :

A tenyésztő benyújtja az alombejelentőt , a fedezési igazolást , a kutya szülei származási igazolásának fénymásolatát, a chipregisztráció lapot , az egészségügyi szűrések, tenyésszemle, kiállítási eredmények championátusok, és a befizetés igazolását .

Amennyiben még nincs kennelneve , akkor három kennelnevet, amiből a klub a sorrendben az elsőt fogja választani, kivéve, ha olyan, vagy összetéveszthető már létezik.

Az anyakutyát-ha nem az OTK törzskönyvezte- az egyesületben regisztrálni kell azaz kapnia kell honosítási számot.

Ezt vagy megküldi az Országos Terrier Klub 1245 Budapest, Pf.: 1151 címre, vagy a Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Az apa és az anya tulajdonjogát igazolni kell annak aki az alombejelentőt és a fedeztetési lapot aláírja.

FIGYELEM: A törzskönyvezés során a bizalmi elv érvényesül, igyekszünk minden kutyát törzskönyvezni, ami megfelel a fajtajellegnek és egészséges. Arra már most felhívjuk a figyelmet, hogy aki hamis adatokkal kér törzskönyvezést és ez kiderül, kizárja magát a törzskönyvezésből.

A benyújtott dokumentumokról a tenyésztőnek egy összesítőt kell készítenie és minden mellékletet szignálnia, így elkerülhetők azok a viták, hogy a tenyésztő minden mellékletet megküldött-e.

Az egyesület a fizetési igazolástól számított  15 munkanapon belül elkészíti a származási lapokat és  sima levélben megküldi  a tenyésztő által megadott címre.

Amennyiben a tenyésztő személyesen kívánja átvenni a papírokat, megbeszélt időpontban teheti.

Amennyiben a tenyésztő eleve  export” származási lapot kér, küldenie kell a vevő nevét és címét is. Amennyiben az eladó már szeretné, ha az új tulajdonos nevét is feltüntessük a származási lapon, akkor egyben küldje meg azt is, annak pontos megjelölésével , hogy melyik kölyökre vonatkozik. (név, chipszám)

Amennyiben az „export „ származási lapot a tenyésztő utólag kéri, akkor az eredeti származási lapot vissza kell küldeni. Export származási lap kiadásának ára azonos az eredeti származási lap árával. Ugyanez a helyzet, bármely okból történő származási lap csere esetén. Amennyiben az egyesület követ el hibát-elírást- a törzskönyvezés során, akkor a csere természetesen díjmentes.

 

A későbbiek során -igény esetén- lesz lehetőség több generációs , vagy díszesebb kivitelű származási lapok készítésére is.

II.


GENETIKAI NYILVÁNTARTÁS KLUBTÖRZSKÖNYV (FCI ÁLTAL ELISMERT EBFAJTÁKNAK)

 

A törvény hatályba lépését követően  bármely civil szervezet jogosult magánokiratként törzskönyvet vezetni, származási lapot kiállítani a magyar kutyafajták kivételével.

Az Országos Terrier Klub alapszabálya engedi genetikai nyilvántartás vezetését, azaz  FCI által nem elismert, de az MKSZ keretén belül minden tagszervezetnél elismert „KLUBTÖRZSKÖNYV„ vezetését.

Ezzel a származási igazolással a tulajdonos jogosult az MKSZ összes rendezvényén „HOBBY” osztályba indulni, a későbbiek során, mikor már jelentős „klubtörzskönyvvel” rendelkező állomány jön létre ezen kutyák  részére megrendezésre kerülhet önálló kategóriaként a  „KLUBTÖRZSKÖNYVVEL RENDELKEZŐ KUTYÁK VERSENYE”  az ezzel járó címekkel és championátusokkal , melyek az MKSZ keretén belül komoly elismerésre tarthatnak számot.

Természetesen az Országos Terrier Klub, nem kiselejtezett , rossz minőségű , vagy beteg szülők utódait akarja valamely „papírhoz” juttatni, nem a szaporítók áruját akarja értékesebbé tenni, hanem azoknak kíván törzskönyvezést biztosítani, akik úgy döntenek nem kívánják, hogy az általuk tenyésztett kutya bekerüljön az FCI körbe, de ugyanakkor garanciát akar nyújtani a vevőnek a kutya fajtatiszta származásával, kapcsolatban.

Ennélfogva a törzskönyvezés feltétele a szülők  OTK tenyésszemlén való részvétele és azon szűrések megléte, amit a fajtát kitenyésztő ország megkövetel.

 

NÉGY GENERÁCIÓS SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS  amennyiben a tulajdonos ennyi generációs leszármazást igazol.

Első határidő: az alom négy hónapos és 1 napos koráig

OTK tagoknak 
NEM tagoknak
1500 Ft/kölyök
3.000 Ft/kölyök
   

Második határidő: Négy hónapos és 1 napos kortól, hat hónapos korig.

OTK tagoknak 
NEM tagoknak
2000 Ft/kölyök 4.000 Ft/kölyök

Harmadik határidő: Hat hónapos kortól 12 hónapos korig

OTK tagoknak 
NEM tagoknak
2500 Ft/kölyök 5.000 Ft./kölyök

Ezt követően  akár teljes alom törzskönyvezésekor , akár az alom kimaradt , utólag mégis törzskönyvezni kívánt egyede vonatkozásában.

OTK tagoknak 
NEM tagoknak
3500 Ft. /kutya   
7.000 Ft/kutya

                                            

2.

B” törzskönyvezés

 

A fajtajellegnek megfelelő törzskönyv nélküli egyedeket-amennyiben a tenyésztő nem kívánja számukra a származási lapot kiváltani - egy éves koruktól „B” törzskönyvezzük.

Talált kutya esetén a tulajdonosnak igazolnia kell, hogy mindent megtett a kutya jogos tulajdonosának felderítésére , az eredménytelen volt és a kutya tulajdonjogát a Ptk 5:54. § [Tulajdonszerzés találással] szabályai szerint megszerezte.

 

B” TÖRZSKÖNYVEZÉS FELTÉTELE:  speciális” bírálaton való részvétel és „fajtajellegnek nagyon jól, vagy kiválóan megfelelt” minősítés. A „B” törzskönyvre bírálatot a tenyésszemléinken végezzük.

B” törzskönyv díja:

OTK tagoknak 
NEM tagoknak
1000 Ft 2000 Ft

 

3.

Egyéb szolgáltatások

Tulajdonjog átírás: (matrica küldéssel)

OTK tagoknak 
NEM tagoknak
1000 Ft 2000 Ft.

 

Tulajdonjog átírás: (származási lap cserével )

OTK tagoknak 
NEM tagoknak
1500 Ft/kölyök    3.000 Ft/kölyök

 

Származási lap csere egyéb okból

OTK tagoknak 
NEM tagoknak
1500 Ft/kölyök 3.000 Ft/kölyök

 

Honosítás: (külföldön született kutya honosított regisztrálása)

OTK tagoknak 
NEM tagoknak
1000 Ft 2000 Ft

 

Kennelnév regisztrálás:

OTK tagoknak 
NEM tagoknak
1000 Ft 2000 Ft

 

Tenyésszemle:

OTK tagoknak 
NEM tagoknak
4000 Ft 8000 Ft

 

B” törzskönyvezéshez szükséges speciális bírálat díja

OTK tagoknak 
NEM tagoknak
4000 Ft 8000 Ft

Ajánlott levélben történő megküldés igény szerint, a mindenkori postai díj szerint, vagy utánvéttel.

4.

tagdíj

Tagdíj: (törzskönyvezési szolgáltatás igénybe vételével: )

Magyarországi lakcímmel rendelkezőknek:

4000 Ft  (Évgyőztes versenyen részvétel esetén 9000 Ft. )

Külföldi lakcímmel rendelkezőknek:

12.000 Ft.

 

A fenti díjak 15 munkanapon belül elvégzett  szolgáltatásra vonatkoznak.

 

A ki 15 munkanapnál rövidebb időn belül kér ügyintézést, ha 3 napon belül(EXPRESSZ) kéri a származási lapokat , vagy egyéb szolgáltatást , ezt 100%-os felárral teheti, ha 5 munkanapon belül kéri akkor 50%-os felárat kell fizetnie a fenti kategóriák szerinti szolgáltatási díjakhoz  képest. Ennek feltétele, hogy a kérelmező minden dokumentumot hibátlanul mellékeljen.

5.

KEDVEZMÉNYEK

a)

Pótlólagos alombejelentés :2016 szeptember 23-ról   2017 március 23.-ig

Aki azért nem törzskönyveztetett 2013 október 01-től, a törvény módosításáig azaz 2016 március 17.-ig , mert nem volt rá módja, rendkívüli kedvezményként a módosítás hatályba lépésétől számított hat hónapon belül első határidős díjszabással nyújthatja be az alombejelentőt és gondoskodunk arról is, hogy a szülők ez időn belül kedvezményre jogosító tenyésszemlén vehessenek részt.A törzskönyvezés menete: azonos az el nem ismert fajtáknál leírtakkal.

Az MKSZ-OTK által nyilvántartott kutyák törzskönyvi száma előtt az „MKSZ-OTK regisztációs jel fog szerepelni. A származási lapon szerepelni fog, hogy MKSZ rendezvényeken „HOBBY” , illetve a bevezetést követően  „KLUBTÖRZSKÖNYVES KUTYÁK „ kategóriájában való részvételre jogosít. Azt, hogy mely külföldi FCI-n kívüli szervezet fogadja el ezeket a származási lapokat, az érintett szervezet jogosult eldönteni.